Dinimizin en temel şartlarından biri olan zekâtın, Müslüman toplumlarda sosyal hayatın vazgeçilmez bir unsuru olduğu yardımlaşma ve dayanışma duygularımızın temel dinamiği olan infak kültürüyle yurt içinde ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, yurt dışında İslam dünyasının mazlum ve mağdur coğrafyalarına ulaşabilme imkânı elde edildiği bilinmektedir.

Bu sebeple Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakfımız işbirliği ile infak duygusu yüksek hayırsever halkımızın zekâtlarını yurt içinde ve yurt dışında olabildiğince geniş kitlelere ulaştırmak, zekâtın sadece Ramazan döneminde toplanmayıp yıl boyunca etkin bir şekilde toplanmasını sağlamak, halkımızda ve İslam Dünyasında zekât farkındalığının ve zekât kültürünün yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, Müslüman kardeşlerimizle yardımlaşma, dayanışma konusundaki çabaları desteklemek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile “Kardeşliğimiz Zekâtla Bereketlensin” projesi başlatılmıştır.

Bu Proje ile aşağıdaki hususlar amaçlanmaktadır.

  • Türkiye ve dünyadaki mevcut zekât potansiyelini doğru tespit ederek, Diyanet İşleri Başkanlığının ve Vakfımızın zekât payının arttırılmasını sağlamak,
  • Zekât ve infak kültürünün güven odaklı en üst seviyede temsilini sağlamak,
  • Zekâtın sadece Ramazan döneminde fitre ile birlikte sınırlandırmayıp, yıl boyunca etkin bir şekilde toplanabilmesine zemin oluşturacak bir çalışma yürütmek,
  • Diyanet İşleri Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatının potansiyeli ve Vakfımızın 1001 şubesiyle, ortaya koyacağı organizasyon kapasitesiyle büyük bir avantaj sağlamak.