Zekât bağışları Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliği halinde, öncelikle Vakfımızın yurt içi ve yurt dışındaki eğitim çalışmalarında burslu öğrencilerimize destek amacıyla değerlendirilecek ayrıca, kriz bölgeleri başta olmak üzere İslam dünyasının birçok noktasındaki dinimizce zekât verilebilecek nitelikte olan mazlum mağdur ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırılacaktır.

Zekât bağışlarını değerlendirdiğimiz yurt dışındaki eğitim kurumlarımızda 7.632 öğrenci desteklenmektedir. Yurt içinde ise Uluslararası Öğrenci programı kapsamında çeşitli kademelerde ülkemizde misafir ettiğimiz toplam 2755 öğrenciye burs desteği verilmektedir.

Yurt içinde ve yurt dışında zekât gelirlerini değerlendirdiğimiz Hayri ve insani yardım faaliyetlerimizden yaralanan kardeşlerimizin sayısı her geçen gün artmaya devam etmektedir. 145 ülkede faaliyet gösteren bir kurum olma sorumluluğu bu yardımları zekâtla finanse etme gereğini de beraberinde getirmektedir.